Inici › Els nostres productes
Classic
Classic
Classic
Classic

Cos cilíndric emmotllat individualment format per un cos aglomerat de granulat de 3/7 mm tractat amb un sistema de vapo-extracció, unit en un dels seus extrems amb dos discs de suro natural.

Télécharger la fiche PDF

 

MESURES :

48x31 mm / 48x30,5 mm

 

TOLERÀNCIA :

Longitud:  ± 0,3 mm
Diàmetre:  ± 0,2 mm
Bisell:  4 mm ± 0,5
Gruix discs:     11 mm ± 1
Humitat:   4 % – 8 %
Densitat:  270 Kg/m3 ± 6 %
Resistència a la torsió:   > 7,5 daN/cm2
Angle torsió:      > 30º
Pols/tap:  ≤ 0,001 g/tap
Estanqueïtat:    100 % < 6 bars
Bacteris aerobis:  < 30 U.F.C./tap
Fongs i llevats:     < 10 U.F.C./tap
Control olfactiu i gustatiu: absència de desviació

Assaigs i especificacions segons norma UNE 56923.

Aquestes especificacions s'entenen a sortida de fàbrica.