Inici › Els nostres productes
Mixte
Mixte
Mixte
Mixte

Tap composat d'un cos aglomerat, obtingut per moldeig individual, amb una granulometria de 3/7 mm  i un disc de microgranulat seleccionat.

Ambdós granulats son tractats per vapoextracció.

 

DIMENSIONS :

48x31 mm/48x30,5 mm

 

TOLERÀNCIA :

Longitud:L  ± 0,3 mm
Diàmetre: D  ± 0,2 mm
Bisell:4.0  ± 0,5 mm
Gruix disc:11,5 mm ± 1 mm
Humitat:4 % – 8 %
Densitat: 270 ± 15 kg/m3
Resistència a la torsió:> 7,5 daN/cm2
Angle de torsió:> 30º
Pols /tap: ≤0,001 g /tap
Estanqueïtat: 100% < 6 bars
Bacteries aerobies: < 30 U.F.C./tapón
Fongs i llevats: < 10 U.F.C./tapón
Control olfactiu i gustatiu :Absència de desviació


Assaigs i especificacions segons norma UNE 56923, UNE 56930

Aquestes especificacions s'entenen a sortida de fàbrica.