Inici › Els nostres productes
Dynamic Plus
Dynamic Plus
Dynamic Plus
Dynamic Plus

Tap obtingut per moldeig individual a partir de microgranulats de suro de 0.25 a 2 mm,   especialment seleccionats y tractats per un procediment de doble vapoextracció.

 

Tap validat per la comissió CECA.

 

 

DIMENSIONS:


48x31 mm/48x30,5 mm

 

TOLERÀNCIA:


Longitut: L ± 0,3 mm
Diàmetre: D ± 0,2 mm
Bisell: 4.0 ± 0,5 mm
Humitat: 4 % – 8 %
Densitat: 270  kg/m3  ± 6%
Resistència a la torsió: > 7,5 daN/cm2
Ángle de  torsió: > 30º
Contingut pols / tap: ≤0,001 g/tap
Estanqueïtat: 100% < 6 bars
Bacteris aerobis: < 30 U.F.C./tap
Fongs i llevats: < 10 U.F.C./tap
2,4,6 TCA extraïble: ≤ LDQ*
PCA,TeCA,TBA : < LDQ
Control olfactiu y gustatiu: Absència de desviació

 

Assaigs i especificacions segons la norma UNE 56923, UNE 56930. 

Aquestes especificacions s'entenen sortint de la fàbrica.

 

*LDQ (Límit De Quantificació del métode d'analisi per MEPS/CG/SM):

0.5ng/L per a TCA, 1 ng/L per a PCA y TeCA, 2ng/L per a TBA.